Hopp til hovedinnhold

Garanti

Temaer i denne artikkelen

Depositum og garanti

Ein garanti er eit løfte frå ein annan enn leigetakar, for eksempel eit forsikringsselskap eller Nav, som skal sikre krav utleigar har etter leigekontrakten. Dette gjer at utleigar kan få pengar viss leigetakar for eksempel ikkje betalar husleiga.

Garanti

Ei garanti blir nokre gongar også kalla for "depositumsgaranti" eller "garanti for depositum".

For at utleigar skal ha rett på ei sikring i form av ein garanti, må partane ha avtalt dette.

Viss leigetakar har kjøpt ein garanti fra eit forsikringsselskap, er det vanleg at leigetakar betalar eit beløp for dette som han ikkje får tilbake.

Husleigelova § 3-6