Hopp til hovedinnhold

Kva er eit lovleg depositum?

Temaer i denne artikkelen

Depositum og garanti

Eit depositum er eit avtalt pengebeløp som leigetakar skal setje på ein sperra bankkonto i namnet til leigetakaren. Det skal sikre krava utleigar har etter leiekontrakten.

Utleigar skal betale kostnadane for å opprette depositumskontoen. Depositumet skal ikkje vere større enn seks månaders leige.

Ulovleg depositum

Depositumet skal ikkje stå på kontoen til utleigar, og skal heller ikkje betalast kontant til utleigaren.

Viss leigetakar har betalt depositumet kontant eller til bankkontoen til utleigar, kan leigetakar når som helst krevje pengane tilbake.

Husleigelova § 3-5 Husleigelova § 3-7