Hopp til hovedinnhold

Leigetakar vil male i annan farge

Leigetakar må ha ei godkjenning frå utleigar før han gjer forandringar, som for eksempel å male i ein annan farge. Det kan også vere avtalt i leigekontrakten kva forandringar leigetakar kan gjer.

Husleigelova § 5-4 Kan leigetakar gjere forandringar i bustaden?