Hopp til hovedinnhold

Kan leigetakar gjere forandringar i bustaden?

Temaer i denne artikkelen

Vedlikeholdsplikt og forandringer i boligen

Leigetakar kan kun gjere forandringar i bustaden, viss utleigaren på førehand har godkjent at leigetakar kan gjere forandringane. Det kan også vere avtalt at leigetakar kan gjere forandringane.

Nokre eksempel på forandringar er å male veggane i ein annan farge, å endre gulvet og å fjerne ei dør.

Husk å sikre bevis

Dessverre kan mangelen på skriftlege bevis skape utfordringar viss partane blir ueinige. Det kan derfor vere lurt å skrive ned kva forandringar leigetakar har fått godkjenning til å gjere.

Viss forandringar er nødvendige på grunn av at leigetakaren eller andre husstandsmedlemmar har nedsett funksjonsevne, kan utleigar berre nekte godkjenning dersom det er ein sakleg grunn.

Husleigelova § 5-4