Hopp til hovedinnhold

Rettane og pliktene til utleigar i oppseiingstida

Temaer i denne artikkelen

Oppsigelse

Rettane og pliktene til partane gjeld også i oppseiingstida. Det betyr at leigetakaren i utgangspunktet må fortsette å betale leige, medan utleigar må la leigetakar ha tilgang til bustaden.

Leigetakar må som hovudregel betale husleige sjølv om han flyttar ut i oppseiingstida. Viss utleigar får inn ein ny leigetakar i oppseiingstida, har utleigar likevel ikkje rett til å motta «dobbel» husleige.

Kva viss oppseiingstida ikkje er avtalt?