Hopp til hovedinnhold

Kan leietaker si opp en tidsbestemt leiekontrakt som bryter med husleieloven?

Skrivebord med penner og en person som sitter på PCen. Foto.

Temaer i denne artikkelen

Oppsigelse

I husleieloven finnes det regler om tidsbestemte leieavtaler. Selv om det står i leiekontrakten at leieavtalen er tidsbestemt, skal leieavtalen regnes som tidsubestemt, hvis utleieren ikke overholder disse reglene.

Kan leietaker i en slik situasjon si opp leieavtalen med en gang, med tre måneders oppsigelsestid?

Hva er avtalt?

Formålet bak regelen om at leieavtalen går over til å være tidsubestemt, er å gi leietakeren en rett til å bo videre. Formålet er derimot ikke å gi leietaker rett til å si opp leieavtalen på et tidligere tidspunkt enn hva partene hadde avtalt.

Står det i den skriftlige leiekontrakten at avtalen ikke kan sies opp i leieperioden, kan ikke leietaker si opp slik at avtalen avsluttes på et tidligere tidspunkt enn det som følger av leiekontrakten.

Husleieloven § 9-3 Om tidsbestemte og tidsubestemte leiekontrakter