Hopp til hovedinnhold

Naboen bråkar

Det er mykje støy frå den eine naboleiligheita der du leiger.

Utleigar pliktar å oppretthalde vanleg ro og orden på eigedommen han leiger ut, viss ikkje anna er avtalt. Leigetakar kan skriftleg melde frå til utleigar viss han opplever støy frå naboar, eller viss andre ordensreglar ikkje blir overhaldne.

Utleigar pliktar å sikre ro og orden

Viss problemet varar, kan leigetakar vurdere å seie opp leigeforholdet. I nokre tilfelle kan ein heve, men det skal mykje til for å kunne heve leigeavtalen.

Les meir om heving