Hopp til hovedinnhold

Utleigar har ansvar for tryggleik og rømmingsveg

Temaer i denne artikkelen

Innflytting

Dersom boustaden ikkje har ein rømmingsveg, kan det vere ein mangel. Leigetakar kan då normalt krevje retting, eller heving av leigekontrakten (umiddelbar avslutning). Utleigar kan også bli erstatningsansvarleg.

Husleigelova § 2-2 Husleigelova § 2-17 Les meir om heving