Hopp til hovedinnhold

Kan utleiegar kreve ekstra leige fordi fleire skal bu i bustaden?

Temaer i denne artikkelen

Betaling av leie

Utleigar kan ikkje krevje ekstra leige sjølv om det flyttar inn fleire i bustaden.

Leigetakar har i nokre tilfelle rett til å la andre bu saman med ho i leigebustaden. Les meir under:

Kan utleigar nekte leigetakar å bu saman med fleire?

Eksempel

Leigetakar får seg kjærast. Paret vil gjerne bli sambuarar, og kjærasten flyttar inn med sine to barn. Sjølv om bustaden no husar fire personar, kan ikkje utleigar øke leiga på grunn av dette.

Husleieloven § 7-1 Når kan husleiga aukast?