Vi tar ikke imot besøkende ved våre kontorsteder. Unntak gjelder hvis du ønsker å se kunngjøringer/hente dokumenter som forkynnes ved kunngjøring, jf. domstolloven § 181
Hopp til hovedinnhold

Forkynning av klager og vedtak

Husleietvistutvalget må sørge for at klage, motklage og vedtaket blir gjort tilgjengelig for deg. Dette kalles forkynning.

Hvordan forkynning skjer

1

Forkynning ved brev

Forkynning til privatpersoner skjer vanligvis med digital post, hvor vi mottar en bekreftelse fra Digipost eller e-Boks om at dokumentene er mottatt og åpnet.

Noen ganger skjer forkynning i vanlig brev, med en frist for å sende en bekreftelse (mottakskvittering) tilbake til oss.,

For virksomheter skjer forkynning med digital post til Altinn, med en frist for å sende en bekreftelse (mottakskvittering) tilbake til oss.

2

Forkynning ved stevnevitne

Hvis vi ikke mottar en bekreftelse på at klagen eller vedtaket er mottatt, kan vi be stevnevitnet (politiet) om å forkynne dokumentene for partene. Politiet kan da oppsøke parten hjemme eller på arbeidsstedet. 

3

Forkynning ved kunngjøring

Dersom stevnevitnet ikke får klagen eller vedtaket forkynt, kan dokumentene forkynnes ved kunngjøring. Klager kunngjøres i en avis i området der parten sist bodde eller oppholdt seg, i Norsk Lysingsblad og ved oppslag på Husleietvistutvalgets kontor. Vedtak kunngjøres ved oppslag på Husleietvistutvalgets kontor. 

Norsk Lysingsblad er en nettside som er til for å publisere informasjon om forskjellige klagesaker og lignende.

til kunngjøringer i Norsk lysingsblad

Får du tilsendt andre dokumenter i saken, krever vi ikke at du bekrefter at du har mottatt dokumentene.