Hopp til hovedinnhold

Utleier har byttet lås

Leietaker kan oppleve at utleier har byttet lås til leiligheten.

Det kan være at utleier har byttet lås fordi leietaker ikke har betalt leie og utleieren ønsker å kaste ut leietaker.

Det er ikke straffbart for utleieren å bytte lås, men dette løser som oftest ikke konflikten. Dersom utleier ønsker å kaste ut leietaker, må utleier ha et tvangsgrunnlag og kontakte namsmannen om leietaker ikke flytter frivillig.

Har leietaker forsvunnet, og det er klart at leietaker har flyttet, så kan utleier disponer over boligen.

Husleieloven § 10-2

Vi anbefaler at du først tar kontakt med utleier for å få tilgang til boligen.

Om utleier ikke svarer, kan du ta kontakt med tingretten, og få informasjon om hvordan du kan gå frem for å begjære midlertidig forføyning, slik at du får tilgang til boligen igjen. I noen tilfeller trenger du da hjelp fra namsmannen for å få gjennomført kjennelsen dersom du får medhold i tingretten. Har du utgifter til annet bosted i mellomtiden, så kan du i utgangspunktet kreve erstatning for disse utgiftene fra utleier.

Se tvisteloven § 32-1 tredje ledd Les mer om midlertidig forføyning i tvisteloven kapittel 34

Er det skiftet lås fordi leieforholdet er avsluttet, og du har flyttet ut, men ikke levert nøkler til utleieren, kan utleier kreve erstatning for utgifter til ny lås hvis det var nødvendig å bytte låsen.

Et husleieforhold skal i utgangspunktet avsluttes i samsvar med hva man har avtalt om oppsigelse ved inngåelsen av husleieavtalen og reglene i husleieloven.

Hvis ikke må man ha tvangsgrunnlag for å avslutte leieforholdet og avslutte det ved hjelp av namsmannen.

Oppsigelse Informasjon om namsmannen