Hopp til hovedinnhold

Leietaker nekter visning

Leietaker kan i utgangspunktet ikke nekte at utleieren har visninger hvis leieforholdet er sagt opp, eller den tidsbestemte kontrakten snart utløper.

Du kan imidlertid ikke pålegge leietakeren å gjennomføre visningen for deg. Leietaker plikter bare å stille boligen til disposisjon for visning.

Husleieloven § 10-1 gir rett til å ha visning

Du kan bare gjennomføre visninger i rimelig utstrekning. Det innebærer at du ikke kan kreve at leiligheten er tilgjengelig når som helst i hele oppsigelsestiden. Hva som er rimelig utstrekning vurderes konkret ut fra leieobjektet og hvor lang tid som gjenstår av leieforholdet.

Visning ved fremleie

Skal leietaker fremleie boligen, er det leietakers ansvar å ha visninger.

Fremleie - kan leietakeren leie ut boligen til andre?