Hopp til hovedinnhold

Husleietvistutvalget er landsdekkende

Røde og hvite trehus ved vannet. Foto.

1. september 2021 ble vi landsdekkende!

Det betyr at alle uenigheter som gjelder leie av bolig skal behandles i Husleietvistutvalget, ikke i forliksrådet.

Med et landsdekkende Husleietvistutvalg får alle leietakere og utleiere i landet tilgang til et raskt, billig og godt tvisteløsningstilbud for konflikter i boligleieforhold.

I Norge leier om lag én av fem boligen de bor i, til sammen i underkant av én million mennesker. Leiemarkedet er derfor en viktig del av boligmarkedet.

En trygg bosituasjon er grunnleggende i folks liv. Et raskt, billig og godt lavterskel konfliktløsningstilbud øker rettssikkerheten. Slik kan vårt tvisteløsningstilbud bidra til leie som et trygt boalternativ, sier direktør Thomas Laurendz Bornø. Han peker også på at utleie i Norge i stor grad skjer privat, i mange tilfelle fra utleiers egen bolig. Rask og god tvisteløsning er derfor også viktig for utleiere, og kan virke positivt på viljen til å leie ut. Dette er viktig for at leiemarkedet skal fungere godt.