Vi tar ikke imot besøkende ved våre kontorsteder. Unntak gjelder hvis du ønsker å se kunngjøringer/hente dokumenter som forkynnes ved kunngjøring, jf. domstolloven § 181
Hopp til hovedinnhold

Om motklage

Skrivebord med penner og en person som sitter på PCen. Foto.

Hvis du er klaget inn i en sak for Husleietvistutvalget, kan det hende at du har egne krav mot motparten som du ønsker å få behandlet. Ved å bruke vårt digitale tilsvarsskjema når du sender inn tilsvaret, kan du samtidig fylle ut en motklage.

Ofte er det ikke nødvendig å sende inn en motklage, selv om du har egne motkrav. Hvis du er uenig i et krav på kr 10 000, fordi du mener å ha et eget krav på kr 10 000, er det nok at du sender inn et tilsvar. I tilsvaret kan du skrive at du er uenig fordi du mener å ha et eget krav på kr 10 000. Hvis du i den samme situasjonen derimot mener å ha et eget krav på kr 20 000, vil du kunne sende inn en motklage der du krever betaling av kr 10 000 fra motparten.

Dersom du ikke har mulighet for å bruke det digitale tilsvarsskjemaet når du sender inn en motklage, må du sende motklagen per post med din originale underskrift. Det er ikke tilstrekkelig å sende motklagen som vedlegg i en e-post.