Hopp til hovedinnhold

Vi søker sommervikarer

Et team som

Vi søker sommervikarer til våre kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim

Husleietvistutvalget er et lavterskeltilbud for utleiere og leietakere som havner i konflikt. Vi har som mål å tilby rask, kompetent og rimelig behandling av husleietvister. Vi er også opptatt av å gi god veiledning og på den måten spre kunnskap om hvilke rettigheter og plikter som følger med det å inngå et leieforhold.

Tvistene vi behandler gjelder for eksempel krav om erstatning, betaling av skyldig leie, leiefastsetting og gyldigheten av oppsigelse av leieforhold. Sakene blir løst gjennom veiledning, mekling eller avgjørelse. De fleste sakene blir rettskraftig avgjort i Husleietvistutvalget.

Som saksleder i Husleietvistutvalget har man ansvar for egen saksportefølje. Det innebærer alt fra å sjekke prosesskriv, følge opp sakene og kontakte parter, til å mekle og skrive vedtak. Saksleder leder også møter i utvalget og partsmøter i oppsigelsessaker.

Som sommervikar i Husleietvistutvalget vil arbeidsoppgavene dine være å gi brukere veiledning på telefon og e-post, samt bistå sakslederne i saksbehandling av tvistesaker. Telefontjenesten er åpen mandag, onsdag og fredag kl. 09 -12.

Stillingen som sommervikar har en varighet på 6 uker (uke 26 -31) og er en 100 % stilling.

Hos oss vil du få muligheten til å lære om husleierett, samt tilstøtende rettsområder som kontraktsrett, erstatningsrett og sivilprosess. Det er stor variasjon i arbeidsoppgavene og det vil være gode muligheter for faglig utvikling.

Husleietvistutvalget har et inkluderende arbeidsmiljø preget av mangfold. Mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Vi har kontorer i både Oslo, Bergen og Trondheim, og har i dag ca. 35 ansatte. Du kan lese mer om oss her.

Søknaden kan sendes til postmottak@htu.no. Merk e-posten med "Sommervikar". Søknadsfrist 1. mars 2024.

Vi deltar på Arbeidslivsdagene i Bergen og Oslo, hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om arbeidshverdagen i HTU. Alternativt kan du kontakte Ida Herlofson på tlf. 90 16 51 67.