Hopp til hovedinnhold

Utleier vil ha visning

Utleieren ønsker at du holder visninger fordi du snart skal flytte ut. I utgangspunktet er det utleieres ansvar å ha visninger med mindre du skal fremleie boligen.

Les mer om fremleie

Selv om du ikke har lyst til å ha andre inn i boligen mens du bor der, har utleieren rett til å holde visninger i rimelig utstrekning. Det innebærer at utleier ikke kan kreve at leiligheten er tilgjengelig når som helst i hele oppsigelsestiden. Hva som er rimelig utstrekning vurderes konkret ut fra leieobjektet og hvor lang tid som gjenstår av leieforholdet.

Husleieloven § 10-1

Det er en forutsetning for å ha visning at leieforholdet er sagt opp og at du ikke har bestridt oppsigelsen, eller at den tidsbestemte kontrakten snart utløper.