Hopp til hovedinnhold

Utleigar vil ha visning

Utleigaren ønsker at du held visningar fordi du snart skal flytte ut. I utgangspunktet er det utleigaren som har ansvar for å ha visningar med mindre du skal framleige bustaden.

Les meir om framleige

Sjølv om du ikkje har lyst til å ha andre inn i bustaden medan du bor der, har utleigaren rett til å halde visningar i rimeleg utstrekning. Det inneber at utleigar ikkje kan krevje at leiligheita er tilgjengeleg når som helst i heile oppseiingstida. Kva som er rimeleg utstrekning må vurderast konkret ut frå leigeobjektet og kor lang tid som gjenstår av leigeforholdet.

Husleigelova § 10-1

Det er ein føresetnad for å ha visning at leigeforholdet er sagt opp og at du ikkje har protestert mot oppseiinga, eller at den tidsbestemte kontrakten snart går ut.