Hopp til hovedinnhold

Endringer i forskriften om Husleietvistutvalget

Blå dør
Se forskrift om Husleietvistutvalget (HTU)

Fra 1 januar 2024 trådte endringer i HTU-forskriften i kraft. Endringene får betydning for behandlingsmåten av alle pågående saker. Bakgrunnen for forskriftsendringen er at HTU har hatt en markant økning i innkomne saker blant annet som følge av at virkeområdet ble utvidet til hele landet i 2021, og saksbehandlingstiden har økt. De nye reglene balanserer forholdet mellom effektivitet og trygg og forsvarlig saksbehandling på en god måte. Thomas Laurendz Bornø, direktør i Husleietvistutvalget, er glad for endringene, og påpeker at de er et viktig bidrag for at virksomheten kan levere på sitt samfunnsoppdrag som et lavterskel tvisteløsningstilbud.