Hopp til hovedinnhold

Vi søker sommervikar som arkivar

Et team som

Husleietvistutvalget søker sommervikar som arkivar

Husleietvistutvalget (HTU) søker engasjert sommervikar til å bistå med driften av arkivet vårt i sommer.

HTU er et lavterskeltilbud for utleiere og leietakere som havner i konflikt. Vi har som mål å tilby rask, kompetent og rimelig behandling av husleietvister. Vi er i dag omtrent 35 ansatte, fordelt på kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim. Du kan lese mer om oss her.

Som sommervikar i HTU vil dine arbeidsoppgaver bestå i daglig drift av postmottaket og arkivet, og brukerstøtte for våre tvisteløsere. Den daglige driften innebefatter registrering av e-poster og post, journalføring, avslutning av saker, samt generelt å bidra til god dokumentasjonsforvaltning og kvalitetssikring av arkivet. Andre administrative oppgaver kan påløpe ved behov. Nødvendig opplæring vil bli gitt.

Vi ønsker at du minimum har fullført første året av et bachelorstudium i arkiv, eller har tilsvarende relevant erfaring fra dokumentasjonsforvaltning i offentlig sektor.

Stillingen har en varighet på inntil åtte uker (uke 25-32) og er en 100 % stilling. Tidsperioden kan avklares i intervju. Kontorsted er Oslo, med nyoppussede og moderne lokaler på Majorstuen.

Søknad, CV og/eller eventuelle spørsmål om stillingen kan sendes til postmottak@htu.no. Merk e-posten med "Sommervikar arkivar".

Søknadsfrist 14. april 2024.

Vi ser fram til å høre fra deg!