Hopp til hovedinnhold

Universell utforming

Husleietvistutvalget ønsker å gjøre innholdet på vår nettside så tilgjengelig som mulig for alle brukere, slik at alle har like muligheter til å bruke www.htu.no.

Dette skal vi blant annet gjøre ved å følge kravene for universell utforming og klarspråk.

Vi skal:

  • Følge forskrift om universell utforming av IKT.

  • Vedlikeholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted. Herunder kontinuerlig arbeide med å rette WCAG-feil.

  • Sørge for at nettstedet oppnår minst nivå AA i WCAG 2.1.

  • Tilpasse innhold og funksjonalitet slik at det oppfyller nye krav i WCAG 2.1.

  • Inkludere universell utforming i valget av tredjepartssystemer og oppgraderinger av eksisterende systemer.

  • Ha et klart og tydelig språk.

  • Sørge for at det er mulig å lese opp innholdet med skjermleser.

  • Oppfylle kravene til fargekontraster, overskrifter, lenker og alt-tagger for bilder.

Tilgjengelighetserklæringen

I vår tilgjengelighetserklæring kan du lese om hvordan nettsiden vår etterlever de lovpålagte kravene til universell utforming av nettsider (WCAG 2.1). Dette er en egenerklæring som oppdaterer kontinuerlig.

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

Tilbakemelding om manglende tilgjengelighet

Er det funksjonalitet du savner eller som ikke fungerer som det skal?

Du kan kontakte oss ved å sende en e-post til postmottak@htu.no. Merk gjerne henvendelsen din med "universell utforming". Vi setter stor pris på tilbakemeldinger.