Hopp til hovedinnhold

Leigetakar har fest

Utleigar kan motta klagar frå naboane om at leigetakar har fest og at det er plagsamt for dei.

Det er i utgangspunktet utleigar som har ansvar for å sikre ro og orden i eigedommen. Leigetakar skal på si side følgje vanlege ordensreglar og på den måten sikre ro og orden. Dette inneber at utleigar kan sende ein advarsel til leigetakar dersom ho har hatt ein fest som har vore plagsam for naboene.

Leigetakar har full disposisjonsrett over bustaden, men dersom leigetakar har fest, må den arrangerast på ein slik måte at det ikkje inneber brot på vanlege ordensreglar.