Hopp til hovedinnhold

Revisjonsberetning

Her finn du uttale frå Riksrevisjonen om revisjonen av årsrekneskapen for 2020.

Last ned revisjonsmelding frå Riksrevisjonen for 2020