Søk på eksisterende vedtak er flyttet til Lovdatas nettsider.

Søk på vedtak
Hopp til hovedinnhold

Help to ensure orderly tenancy relations

The Rent Disputes Tribunal is an official body that provides guidance on tenancy matters, and resolves disputes between landlords and tenants

This website is under construction.
A translated site will be available soon.
If you have trouble finding the information you are looking for, please contact us.

!

Søk på vedtak

Husleietvistutvalget publiserer vedtak på Lovdata sine sider. Som regel vet vi ikke om avgjørelsene er brakt videre til tingretten. Hvis vi er blitt varslet om at saken er brakt videre, vil dette komme frem av sammendraget til den aktuelle avgjørelsen. Bare 2% av sakene våre blir bragt videre til tingretten.

Ønsker man å kontrollere om avgjørelsen er rettskraftig, kan du kontakte oss eller tingretten. 

Gå til Lovdata
!