Hopp til hovedinnhold

Ledig stilling som arkivar

Arkivar med kontorsted Oslo

Om oss

I Husleietvistutvalget går vi på jobb for å bidra til at leiemarkedet i Norge skal fungere best mulig. En av fem nordmenn leier den boligen de bor i, og et boligpolitisk mål er at det å leie bolig skal være et trygt alternativ til å eie.

Vi bidrar til å styrke rettssikkerheten til leietakere og utleiere på ulike måter. I tillegg til å drive tvisteløsning i saker omleie av bolig, gir vi veiledning og informasjon overfor utleiere og leietakere om rettigheter og plikter i husleieforhold.

Husleietvistutvalget er et lavterskeltilbud med kort saksbehandlingstid, lave sakskostnader - og kompetent og brukerrettet behandling.

Vi er 35 ansatte og løser vårt samfunnsoppdrag fra kontorer i Bergen, Trondheim og Oslo.

Om stillingen

Husleietvistutvalget er i en spennende utvikling. I løpet av 2021 har virksomheten hatt et digitalt løft med ende til ende digitalisering. Vi har utvidet vårt virkeområde og behandler i dag husleietvister fra hele landet. Virksomheten har gjennomført en større organisasjonsendring med blant annet opprettelse av en administrativ enhet hvor alle fellestjenester er samlet. Arkivet har en sentral plass i denne seksjonen.

Vi søker etter deg som vil være med videre i prosessen med å drifte og videreutvikle arkivområdet. Som arkivar vil du få ansvaret for drift av digitalt arkiv og postjournal, samt utarbeidelse av bevarings – og kassaksjonsplan. Du vil også spille en viktig rolle i opplæringen av dine lærevillige kolleger.

Husleietvistutvalget har et inkluderende arbeidsmiljø preget av mangfold. Mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig drift av arkivet (postmottak, offentlig journal, tilgangsstyring, innsyn og kvalitetskontroll)
 • Arkivoppbygging med ansvar for virksomhetens arkivplan, klassifikasjon, bevaring og kassasjon
 • Arkivfaglig rådgivning, brukerstøtte og opplæring internt
 • Bistå i virksomhetens arbeid med informasjonssikkerhet
 • Møtesekretær ved ukentlige utvalgsmøter

Det vil også kunne tilkomme ansvarsområder og arbeidsoppgaver i administrativ seksjons øvrige portefølje.

Kvalifikasjoner

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Utdanning på bachelornivå innen arkiv- eller bibliotekfag
 • Erfaring fra offentlig elektronisk arkivarbeid og kjennskap til Noark-baserte sak- og arkivsystemer.
 • God kjennskap til lov- og regelverk innen arkiv og dokumentforvaltning i det offentlige
 • Svært god digital kompetanse og systemforståelse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring med Elements, FirstAgenda, digitale skjemaløsninger og Teams

Personlige egenskaper:

 • Analytisk, nøyaktig og systematisk
 • Selvstendig, handlekraftig og løsningsorientert
 • Positiv, fleksibel og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Opptatt av utvikling, brukerorientering og forenkling av arbeidsprosesser
 • Trives med kombinasjonen av driftsoppgaver og utviklingsarbeid

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli tillagt stor vekt. Utdanning og erfaring må dokumenteres med CV, vitnemål og attester.

Vi tilbyr

 • Arbeidsoppgaver som fremmer et viktig samfunnsoppdrag
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Et kompetent og hyggelig fagmiljø med engasjerte kolleger
 • Sentrale og lett tilgjengelige kontorlokaler i Oslo
 • Tilrettelegging for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne
 • Fleksibel arbeidstid og pensjonsordning i Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse)


Stillingen lønnes med en årslønn fra kr. 465 000 – 500 000. Lønnsplassering avhenger av erfaring og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Les mer om Husleietvistutvalget på: www.htu.no (http://www.htu.no)

Spørsmål om stillingen

I henhold til offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Vi gjør også oppmerksom på at avkrysning for nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en vil danne grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer om i sine årsrapporter.

Søknaden sendes via www.jobbnorge.no (http://www.jobbnorge.no).

Søknadsfrist: 09.12.2021

Tiltredelse: Så snart som mulig

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt: Leder administrativ seksjon Erle Osnes på e-post: erleosnes@htu.no eller telefon 41 63 58 94