Tilsvarsskjema (bruk hjelpeteksten bak spørsmålstegnene)

Side 1 av 3
Skriv saksnummeret som står på brev du har fått frå HTU (kan sjå ut slik: 2015/00123). Dette er viktig for at HTU raskt skal kunna leggja svaret ditt og beviset dine i riktig sak. Skriv difor alltid saksnummer på alle dine henvendingar til HTU
Saksnummerhjelp

Kva bustad gjeld leigetilhøvet?

*Bustadens gateadresse
*Postnummer
*Poststed
*Fylke
Boligens areal
Antall rom

Innklagede

*Navn
Skriv fødselsdato på 6 siffer. Det kan til dømes vera til hjelp for å unngå samanblanding av personar dersom personen har eit svært vanleg namn.
Fødselsdatohjelp
Skriv helst fullt fødselsnummer med 11 siffer. Dei 6 første tala er fødselsdato (*DDMMÅÅ) og dei 5 siste er personnummeret. Det gjer det lettare å finna rett person, og HTU får høvet til å senda elektronisk post til Digipost eller E-boks dersom personen brukar dette.
Fødselsnummerhjelp
Skriv DUF-nummer på 12 siffer for utanlandsk statsborgar. Det kan hjelpa til at rett person kan kontaktast på rett stad, og hindra sammenblanding av personar med likt namn.
Ev. DUF-nummerhjelp
Viss det er eit firma, oppgje organisasjonsnummeret med 9 siffer. Organisasjonsnummeret kan du finna på www.brreg.no.
Organisasjonsnummerhjelp
*Adresse
*Postnummer
*Poststed
Telefonnummer
E-mail
Her nemner du berre andre innklagede som faktisk er klaga inn. Det kan vera til hjelp for HTU viss du gjev opplysningar om dei andre innklagedes kontaktinformasjon.
Finst det fleire innklagede? hjelp
Side 1 av 3