Klage fra utleier (bruk hjelpeteksten bak spørsmålstegnene)

EnglishNorsk Show other languages
Linken til Google Translate er kun ment som et hjelpemiddel som du kan velge å benytte, og det kan forekomme feil i oversettingen. HTU tar ikke ansvar for eventuelle feil.
Rettsspråket er norsk. Skjemaene må dermed leveres på norsk. Oversettelsene er kun ment som et hjelpemiddel slik at du kan forstå skjemateksten.
Side 1 av 4
Noen ganger har klager eller klagers fullmektig et eget saksnummer/referanse, for eksempel hvis klager bruker inkassofirma som fullmektig. Hvis det finnes et slikt internt saksnummer, kan det gjøre det lettere å finne saken hos klager/klagers fullmektig hvis det opplyses også om dette.
Klagers referanse/saksnummerhjelp

Hva gjelder saken? Gi en kort beskrivelse (f.eks. "Saken gjelder erstatning").

Hva er leieforholdets adresse?

*Adresse
*Postnummer
*Poststed
*Fylke
Boligens areal
Antall rom

Klager

*Navn
Skriv fødselsdato på 6 siffer. Det kan f.eks hjelpe til å unngå forveksling av personer dersom personen har et svært vanlig navn.
Fødselsdatohjelp
Skriv helst fullt fødselsnummer med 11 siffer. De 6 første sidrene er fødselsdato (DDMMÅÅ) og de 5 siste er personnummeret. Det gjør det lettere å finne rett person, og HTU får muligheten til å sende elektronisk post til Digipost eller E-boks dersom personen bruker dette.
Fødselsnummerhjelp
Skriv DUF-nummer på 12 siffer for utenlandsk statsborger. Det kan hjelpe til at rett person kan kontaktes på rett sted, og hindre forveksling av personer med likt navn.
DUF-nummerhjelp
Hvis det er et firma, oppgi organisasjonsnummeret med 9 siffer. Organisasjonsnummeret kan du finne på www.brreg.no.
Organisasjonsnummerhjelp
*Adresse
*Postnummer
*Poststed
Mobilnummer
E-post
Partene har selv ansvaret for gjennomføring av eventuell betaling. Hvis du opplyser om ditt kontonummer, blir det lettere for den annen part å vite hvor han skal gjøre opp hvis du får medhold i krav.
Kontonummerhjelp
Angi kun èn fakturamottaker.
Fakturamottakerhjelp
Du kan gi en annen person rett til å opptre på vegne av deg i saken. Du kan også gi fullmektigen rett til å inngå forlik på vegne av deg. På www.htu.no finner du et fullmaktsskjema du kan bruke.
Har klager en fullmektig? hjelp
Hvis det er flere enn én person som er klager eller innklaget, vil HTU sende brev til alle partene. Det går an at flere klagere eller innklagede blir enige om å la seg representere av én fullmektig, og HTU vil da sende brev bare til fullmektigen. Bruk gjerne HTUs fullmaktsskjema.
Finnes det flere klagere? hjelp