Tilsvarsskjema (bruk hjelpeteksten bak spørsmålstegnene)

Side 1 av 3
Skriv saksnummeret som står på brev du har fått fra HTU (kan se ut slik: 2015/00123). Dette er viktig for at HTU raskt skal kunne legge ditt svar og dine bevis i riktig sak. Skriv derfor alltid saksnummer på alle dine henvendelser til HTU
Saksnummerhjelp

Hva er leieforholdets adresse?

*Adresse
*Postnummer
*Poststed
*Fylke
Boligens areal
Antall rom

Innklagede

*Navn
Skriv fødselsdato på 6 siffer. Det kan f.eks hjelpe til å unngå forveksling av personer dersom personen har et svært vanlig navn.
Fødselsdatohjelp
Skriv fødselsnummer, 5 siffer. Hvis vi har både fødselsdato (6 siffer, se over) og fødselsnummer (5 siffer), kan det hjelpe til at rett person kan kontaktes på rett sted. HTU har da også muligheten til å sende elektronisk post til Digipost eller E-boks dersom personen bruker dette.
Fødselsnummerhjelp
Skriv DUF-nummer på 12 siffer for utenlandsk statsborger. Det kan hjelpe til at rett person kan kontaktes på rett sted, og hindre forveksling av personer med likt navn.
Ev. DUF-nummerhjelp
Hvis det er et firma, oppgi organisasjonsnummeret med 9 siffer. Organisasjonsnummeret kan du finne på www.brreg.no.
Organisasjonsnummerhjelp
*Adresse
*Postnummer
*Poststed
Mobilnummer
E-post
Her nevner du bare andre innklagede som faktisk er klaget inn. Det kan være til hjelp for HTU hvis du gir opplysninger om de andre innklagedes kontaktinformasjon.
Finnes det flere innklagede? hjelp
Side 1 av 3